Replying to: smithtimmytim smithtimmytim.com

@smithtimmytim I don't think it was the whole team! twitter.com/MozDevNet...

Rosemary Orchard @rosemaryorchard